Hoe Werkt AI? Zo werkt artificial intelligence

In het snel evoluerende landschap van technologische vooruitgang staat kunstmatige intelligentie (AI) centraal. Deze krachtige technologie heeft de manier waarop we leven, werken en communiceren enorm veranderd.

Het kan je dan ook haast niet ontgaan zijn, maar dat wil niet zeggen dat alles gelijk duidelijk is. AI kan namelijk best complex en daarmee lastig te begrijpen zijn en daarmee vragen oproepen.

Een logische vraag om meer te leren over AI is dan ook: Hoe werkt AI?

Wij als AI fanaten hebben dit voor je uitgelegd, zodat ook jij goed kunt begrijpen hoe AI werkt.

Lees snel verder om te begrijpen hoe AI werkt!

Definitie van AI

Voor we beginnen met hoe AI werkt, willen we graag even de definitie van AI met je doornemen.

Kunstmatige intelligentie, of AI, omvat de ontwikkeling van machines die taken kunnen uitvoeren die normaal menselijke intelligentie vereisen.

Deze taken variëren van leren en redeneren om problemen op te lossen en het begrijpen van menselijke taal. AI-systemen maken gebruik van complexe algoritmen en data-analyse om patronen te herkennen en zelf beslissingen te kunnen nemen.

Welke soorten AI zijn er?

Nu we de definitie van AI helder hebben, gaan we verder met hoe AI werkt. Dit gaan we doen aan de hand van de verschillende soorten AI die er zijn. AI is namelijk zo complex, dat het niet samen te vatten is in 1 manier van werken.

WBE (Whole Brain Emulation)

De eerste soort AI is WBE, oftewel Whole Brain Emulation.

WBE is een tak van AI die zich richt op het namaken van het menselijk brein. Hierbij probeert men de volledige structuur en functies van een menselijk brein over te brengen op een computer, zodat de computer exact als een mens kan functioneren.

Onderzoekers streven naar het creëren van digitale kopieën van hersenen om cognitieve processen op diepgaande niveaus te begrijpen. WBE wordt toegepast in zowel neurologisch onderzoek als in de ontwikkeling van geavanceerde protheses.

BCI (Brain-Computer Interface)

De tweede soort AI is BCI, oftewel Brain-Computer Interface.

BCI maakt directe communicatie mogelijk tussen het menselijk brein en een computer.

Bij BCI meet men hersensignalen. Dit zijn de signalen die onze hersenen naar het lichaam sturen, met een reactie als gevolg. Dit signaal kan letterlijk van alles zijn, van het signaal om een arm op te tillen tot een signaal om gelezen tekst te verwerken

Door het meten van deze hersensignalen, met elektroden, kunnen gedachten die leiden tot een reactie, worden vertaald naar bruikbare instructies voor machines. Een goed voorbeeld hiervan is een medische toepassing, waar BCI patiënten met verlamming in staat stelt om apparaten te besturen.

ML (Machine Learning)

Hoe werkt AI (2)

Tot slot hebben we ML, oftewel Machine Learning. Dit is vandaag de dag de meest gebruikte vorm van AI.

Vroeger moest een machine altijd geprogrammerd worden aan de hand van code. Deze code zorgt ervoor dat een machine doet wat het moet doen. Meer dan dat kan de machine echter niet.

Met ML, een subcategorie van AI, zijn systemen in staat om te leren en zichzelf te verbeteren zonder expliciete programmering.

Deze systemen maken gebruik van algoritmen. Verder worden gigantische hoeveelheden data gebruikt om voorspellingen te doen en beslissingen te nemen. Naarmate er meer data beschikbaar komt, wordt het systeem steeds beter in voorspellingen doen en beslissingen nemen.

Een alledaags voorbeeld is de toepassing van ML in aanbevelingsalgoritmen op streamingdiensten of sociale media. Je herkent het ongetwijfeld wel dat een streamingsdienst of een sociale media platform je bepaalde content aanraadt. Daarbij wordt er dus AI gebruikt op basis van ML.

Een hele belangrijke tak binnen ML is Deep Learning. Bij Deep Learning worden kunstmatige neurale netwerken gebruikt om complexe taken uit te voeren. Hierbij wordt inspiratie gehaald uit de werking van het menselijk brein.

Deep Learning heeft ertoe geleid dat AI enorm goed is geworden in taken als beeldherkenning, spraakverwerking en natuurlijke taalverwerking. Hierdoor is Deep Learning een onmisbaar element geworden in de AI-wereld.

Verschil tussen “weak AI” en “strong AI”

Binnen de AI-wereld wordt er ook wel eens gesproken over “weak AI” en “strong AI”, oftewel zwakke en sterke kunstmatige intelligentie.

Dit klinkt misschien een beetje vaag, maar het is eigenlijk heel erg simpel.

Met “Weak AI” worden takken van AI bedoeld die zijn gespecialiseerd in specifieke taken. Denk hierbij aan een AI tool die teksten kan schrijven of een AI tool die een foto kan maken op basis van een tekst.

Met “Strong AI” wordt AI bedoeld die de algemene intelligentie van een mens benadert. Dit is dus AI die in staat is om data te verwerken zoals een mens dat doet en vervolgens in staat is om daarmee voorspellingen te doen of beslissingen te nemen.

Op dit moment zijn de meeste AI-systemen “zwak” en geoptimaliseerd voor specifieke taken. De ambitie is echter om “sterke” AI te ontwikkelen die veelzijdiger en autonoom is.

Toepassingen van AI in het dagelijks leven

AI heeft inmiddels al een gigantische invloed op ons dagelijks leven. Vaak is de invloed al groter dat we denken, omdat we er niet bij stilstaan dat bepaalde dingen werken op basis van AI.

Een aantal veelgebruikte voorbeelden van AI in het dagelijks leven zijn: spraakassistenten (zoals Siri en Alexa), productaanbevelingen in webshops, serie/film aanbevelingen bij streamingsdiensten en diagnostische toepassingen in de gezondheidszorg.

In sectoren als financiën en transport draagt AI bij aan efficiëntie en innovatie. AI zorgt voor betere rendementen en lagere kosten.

Voordelen van AI

AI brengt vele voordelen met zich mee. Het zijn er haast te veel om op te noemen, maar hieronder hebben we een aantal van de belangrijkste voordelen voor je op een rij gezet.

  • Gepersonaliseerde Ervaringen: AI maakt op maat gemaakte diensten en producten mogelijk.
  • Snelle Besluitvorming: Het vermogen om grote hoeveelheden gegevens te verwerken resulteert in snellere (en vaak ook betere) besluitvorming.
  • Risicovermindering: AI kan potentiële risico’s identificeren en verminderen door het analyseren van historische gegevens.
  • Automatisering: Repetitieve taken worden geautomatiseerd, waardoor mensen meer tijd hebben voor belangrijke en meer creatieve taken.

Nadelen van AI

AI brengt natuurlijk niet alleen maar voordelen met zich mee, maar ook nadelen. Ook al zijn er meer voordelen dan nadelen, we willen je een aantal belangrijke nadelen niet onthouden. Hieronder vind je de belangrijkste nadelen van AI.

  • Privacy: Het is niet altijd duidelijk in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens. Dit baart mensen zorgen.
  • Afwezigheid van menselijke intuïtie: AI mist vaak het begrip en de intuïtie die belangrijk zijn bij menselijke besluitvorming. Hierdoor kunnen besluiten, gemaakt door AI, soms moeilijk te begrijpen zijn voor mensen.

Conclusie

Kunstmatige intelligentie is behoorlijk ingewikkeld. Hoe werkt AI is dus niet even snel te beantwoorden.

Sommige AI kan “slechts” 1 specifieke taak goed uitvoeren, maar we zijn ook in staat om computers bijna hetzelfde te laten functioneren als mensen.

In ons dagelijks leven wordt AI inmiddels massaal toegepast, vaak zonder dat we het doorhebben. En hoe beter AI zich ontwikkelt, hoe meer dit zal worden.

Er zijn immers veel voordelen aan het gebruik van AI. Zo kan AI repeterende taken sneller en beter uitvoeren en kan AI snellere en betere besluiten nemen dan mensen.

Het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.