Wat is Artificial Intelligence? Alles wat je moet weten

Artificial Intelligence (veelal afgekort als AI), of kunstmatige intelligentie, is een technologie die computers in staat stelt om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen.

AI is een verzamelterm voor verschillende technieken en algoritmes die machines in staat stellen om te leren, redeneren en beslissingen te nemen op basis van gegevens.

Hoe werkt Artificial Intelligence precies?

AI werkt door middel van machine learning, waarbij computers worden getraind met grote hoeveelheden data om patronen en trends te herkennen. Deze modellen kunnen vervolgens gebruikt worden om voorspellingen te doen of taken uit te voeren.

Een andere benadering van het leren van AI is deep learning. Hierbij worden neurale netwerken gebruikt om complexe taken uit te voeren door middel van meerdere lagen van verwerkingseenheden. Deze netwerken kunnen enorme hoeveelheden gegevens verwerken en hieruit nieuwe kennis halen.

Reinforcement learning is een derde belangrijke methode voor het leren van AI. Hierbij leert een algoritme door middel van trial-and-error en feedback van de omgeving. Het algoritme wordt beloond voor goede acties en gestraft voor slechte acties, waardoor het geleidelijk aan leert welke acties de gewenste resultaten opleveren.

Kortom, AI leert op verschillende manieren, afhankelijk van de specifieke toepassing en het doel ervan. Of het nu gaat om machine learning, deep learning of reinforcement learning, elk heeft zijn eigen unieke eigenschappen die bijdragen aan de groeiende intelligentie van kunstmatige intelligentie.

Artificial Intelligence is niet nieuw

AI lijkt misschien nieuw doordat het de laatste tijd zo enorm in opkomst is. Het bestaat echter al veel langer dan je denkt.

AI wordt al jaren gebruikt in je telefoon bijvoorbeeld. Je telefoon gebruikt AI om objecten/mensen in foto’s te herkennen, om suggesties te doen voor woorden terwijl je typt en om je gezicht te herkennen voor het ontgrendelen van je telefoon.

Waar wordt Artificial Intelligence voor gebruikt?

AI wordt op veel verschillende gebieden gebruikt. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt door mensen om hun vragen te beantwoorden of om (simpele) taken uit te voeren. Het wordt daarnaast ook al veel toegepast binnen bedrijven. We hebben het soms niet eens door dat we te maken hebben met AI.

Enkele concrete voorbeelden waarbij AI gebruikt wordt zijn:

 • Gezondheidszorg: AI wordt gebruikt voor het analyseren van medische beelden, het stellen van diagnoses en het ontwikkelen van behandelplannen.
 • Financiën: AI wordt ingezet voor het detecteren van frauduleuze transacties, het voorspellen van markttrends en het automatiseren van financiële processen.
 • Transport: AI wordt gebruikt in zelfrijdende auto’s en slimme verkeerssystemen om de veiligheid en efficiëntie op de weg te verbeteren.
 • Klantenservice: Chatbots met AI kunnen klantvragen beantwoorden en problemen oplossen zonder menselijke tussenkomst.
Wat is Artificial Intelligence (2)

Voordelen van Artificial Intelligence

AI heeft vele voordelen voor ons als mens. Hieronder zetten we de belangrijkste voordelen op een rij.

 • Snelle dataverwerking. AI kan heel veel gegevens in een hele korte tijd verwerken. Dit scheelt enorm veel tijd.
 • Nauwkeurige voorspellingen doen. AI kan op basis van heel veel data nauwkeurige voorspellingen doen.
 • Tijdrovende taken uit handen nemen. Met AI kun je veel repeterende taken uitvoeren in een hele korte tijd. Hierdoor kun je een repeterende taak vele malen efficiënter uitvoeren.
 • Nieuwe inzichten geven. Doordat AI draait op basis van heel veel data, kan het ons nieuwe inzichten geven. Het neemt namelijk ook data mee waar wij als mensen misschien overheen kijken, omdat we als mens niet zoveel data in korte tijd kunnen analyseren.
 • Verbeteren van besluitvorming. AI draait op basis van data. Hierdoor kan AI besluiten nemen op basis van alle data en zonder emotie. Dit kan leiden tot betere besluitvorming.

Nadelen van Artificial Intelligence

Na al die voordelen vraag je je natuurlijk af of er ook wel nadelen zijn. Ja, er zijn ook nadelen verbonden aan AI. Hieronder vind je de belangrijkste nadelen van AI.

 • Privacy en beveiliging. AI heeft toegang tot heel veel gegevens. De vraag is of AI altijd rekening houdt met privacy en of deze data wel goed beveiligd is.
 • Fouten. Ook AI kan fouten maken. AI leert op basis van data. Als deze data fouten bevat, dan neemt AI dit alsnog voor waarheid aan. Hierdoor kan het zijn dat AI iets produceert wat fouten bevat. Check daarom altijd de uitkomst op fouten als je een taak uit laat voeren door AI.
 • Vervanging van mensen. Het is geen garantie dat AI de banen van mensen over zal nemen. Toch zijn er genoeg mensen die hier bang voor zijn. Ze zijn bang dat ze in de toekomst geen werk meer hebben. Echter, we weten dit niet zeker en als je echt goed bent in je vak, dan word je niet zomaar vervangen door AI.

Zelf Artificial Intelligence gebruiken

Het gebruik van AI is niet langer voorbehouden aan grote bedrijven met enorme budgetten. Iedereen kan zelf AI gebruiken en profiteren van de vele voordelen die het biedt.

Om zelf AI te gebruiken, hoef je geen programmeur te zijn. Er zijn tegenwoordig verschillende gebruiksvriendelijke tools en platforms beschikbaar die je in staat stellen om AI toe te passen zonder technische kennis.

Het toepassen van AI kan variëren van het automatiseren van repetitieve taken tot het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen. Door zelf AI te gebruiken, kun je efficiënter werken, betere beslissingen nemen en nieuwe mogelijkheden ontdekken in diverse vakgebieden.

Een van de manieren waarop je zelf AI kunt gebruiken, is door gebruik te maken van online platforms die vooraf getrainde modellen aanbieden. Deze modellen kunnen worden toegepast op verschillende taken, zoals beeldherkenning, spraakverwerking en natuurlijke taalverwerking.

De toekomst van Artificial Intelligence

De toekomst van AI is veelbelovend. Het zal naar verwachting een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven en in verschillende industrieën. AI zal zich blijven ontwikkelen en verbeteren, met nieuwe toepassingen die nog moeten worden ontdekt.

Het is belangrijk om te blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt.