Regels AI: De eerste stap richting een AI-wet is gezet

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie, vervult een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Sinds november 2022 is AI ook breed toegankelijk voor de consument via bijvoorbeeld ChatGPT.

Deze ontwikkelingen baren veel mensen zorgen. Ze zijn bang dat AI werk van mensen overneemt en op een verkeerde manier gebruikt wordt.

Om deze redenen hebben een aantal grote landen besloten dat er regels moeten komen omtrent het gebruik van AI. Onlangs zijn deze landen tot een voorstel voor de eerste Europese AI-wet gekomen. Deze AI-wet moet veilig gebruik van AI waarborgen.

Maar wat houden die regels over AI precies in?

Wij zetten deze regels voor je op een rij, op basis van de meest recente nieuwsgeving omtrent de regels over AI.

Verplichtingen voor krachtige AI tools

Eén van de regels die is opgesteld, geldt voor krachtige AI-modellen zoals ChatGPT. De bedrijven achter deze krachtige AI-modellen moeten aan bepaalde transparantieregels voldoen, voordat ze op de markt mogen. Het komt erop neer dat de bedrijven moeten kunnen uitleggen met welke data het AI-model is getraind. Ook moeten de bedrijven de auteursrechtwetgeving naleven.

Slimme camera’s

AI wordt ook ingezet bij het gebruik van camera’s in de openbare ruimte. De slimme camera’s kunnen niet alleen gezichten herkennen, maar ook emoties en afkomst.

Het inzetten van dit soort camera’s leidt tot discussie. Voorstanders van het gebruik zeggen dat deze camera’s ideaal zijn voor het opsporen van verdachten. Tegenstanders vrezen dat er met het gebruik van deze camera’s een soort surveillancestaat ontstaat.

De overheden zijn erover uit dat dit soort slimme camera’s alleen in uitzonderlijke gevallen ingezet mogen worden. Denk hierbij aan een verhoogde dreiging op een terroristische aanslag.

Verder komt er een verbod op het gebruik van AI om ongericht portretfoto’s op internet te scannen. Ook mag AI niet gebruikt worden om politieke of religieuze overtuigingen te achterhalen. Ook seksuele geaardheid en afkomst mogen niet achterhaald worden aan de hand van AI

Wanneer gaan de nieuwe regels over AI in?

Al het bovenstaande is een voorstel vanuit de EU. Er moet nog gestemd worden over deze regels. Dit zal zeer waarschijnlijk begin 2024 gebeuren.

Mochten alle landen het eens worden over de regels voor AI, dan kunnen de regels ingevoerd worden. In het beste geval worden deze regels in 2025 ingevoerd. Echter, de verwachting is dat de regels in de loop van 2026 worden ingevoerd.